Deze website is in het Nederlands
Für Deutsch wählen Sie bitte Mäeutik

Wetenschappelijke artikelen

2011/2017. Cora van der Kooij. Geschiedenis van de psychogeriatrische verpleeghuiszorg. Niet gepubliceerd. download

1983. C.H. Bakker- van der Kooij, De maatschappelijke positie van verpleegsters in de periode 1880-1940. In Tijdschrift voor Geschiedenis, 96, 454-475.

1982. Cora Bakker- van der Kooij, Mara. Pleegzuster zijn. Ontwikke­lin­gen in de zieken­verpleging en de organisatiepogingen van verpleegsters in Nederland, 1870-1920. Tweede Jaarboek voor Vrouwen­geschiedenis, Nijmegen, SUN.

Populaire publikaties over geschiedenis en positie van de ziekenverple­ging (inclusief verzorgenden)

1994. Over de grenzen van ziekenverzorgenden. In Tijdschrift voor Verzorgenden, 1994, nummer 8, p. 248 – 251.

1992. Lady Z, tijdschrift emancipatie verzorging verpleging, 1992 (enige jaargang). Columnist.

1991. Over Baarmoedernijd en vrouwenstrijd. Slangegodin, tijdschrift voor vrou­wen­hulpverlening, uitgave WVC. 1991, nr.29, p.2 – 8.

1991. Vrouwelijke energie. In: Het verpleegkundig beroep in beeld. Mensbeelden in de Verpleegkunde. Uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Gereformeerde HBO-V. Zwolle, 1991.

1988. Centraal of categoraal: een keus tussen vakbondsstrategieën. De bonden in historisch perspectief. Tijdschrift voor Zieken­verpleging (43) 1988 p. 416-420.

1987. Professionalisering van het verpleegkundig beroep. In Wegwijs in de Gezond­heidszorg. Handboek voor Verpleegkundigen, p.31-38. Utrecht, Bohn, Schelte­ma & Holkema, 1987. Geschiedenis van het verplegen en verplegen in maatschappelijk perspectief, in E.J.H. Siggers-Korendijk en M. Wijnen (red), Somatische en psychogeria­trische verpleegkunde 1, p. 63 tot 93, 1988, Utrecht, Bohn, Scheltema & Holkema.

1988. 25 jaar Wet op de Ziekenverzorgers en Ziekenverzorgsters. In Tijdschrift voor Verzorgenden, 1988, no. 6, p. 168-170.

1988. 25 jaar Wet op de Ziekenverzorgers en Ziekenverzorgsters. In Tijdschrift voor Verzorgenden, 1988, no. 6, p. 168-170.

1988. Deskundige of Dommekracht. Een sociaal-historische beschouwing over de arbeidsmarkt voor verple­gend personeel. Tijdschrift voor Verzorgenden, 1988, no 1, p. 7-11.

1987. Verplegen, vraag en aanbod. Een verkenning van de vraagzijde. Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 1987 (41), p.38-43.

1987. Onderzoek is nodig voor professionalisering. Het Beterschap, 1987, nr.11, p. 26-29.

1986. Met Hanneke Hillman e.a. Hoge bomen vangen veel Wind. Verpleegkundigen analyseren de arbeidsmarkt. In Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek, oktober 1986, p. 38-40.

1985. Theorie van de geschiedenis der Ziekenverpleging. Tijdschrift voor Zieken­verple­ging 1985 (38) p.358-361.

1983. Cora Bakker-van der Kooij, De Zoekende Zusters. Enige beschou­wingen naar aanleiding van de herdruk van de roman ‘Zuster Bertha’ geschreven door Arnold Aletrino, Tijdschrift voor Ziekenverpleging 1983 (36), p.275-278.

1982. Cora Bakker-van der Kooij, De opleiding ziekenverzorging in de toekomst. Verslag van een tumultueus symposium. Tijdschrift voor Bejaarden, Kraamen Ziekenverzorging, 1982 (15) nr.7 p. 247-248.

1980. C.H. Bakker van der Kooij, 1890 Maandblad voor Ziekenverple­ging – 90 jaar – 1980 Tijd­schrift voor Ziekenverpleging. In Tijd­schrift voor Ziekenverpleging 1980 (33) nr.19 p.890-900.