Deze website is in het Nederlands
Für Deutsch wählen Sie bitte Mäeutik

Visie

Als verpleegkundige was ik meer gefascineerd door de ‘menselijke’ en gevoelsmatige kanten van het
verplegen dan door medisch-technisch handelen. Tijdens mijn werk als praktijkbegeleidster in een
verpleeghuis werd ik gepakt door het werk van (zieken)verzorgenden, en dat is sindsdien zo
gebleven. Geen enkele andere beroepsgroep komt mensen zo nabij, en dat steeds weer opnieuw.
Zonder aanleg gaat dat niet. Die aanleg beschouw ik als als talent. Maar verzorgen is méér dan
‘gewoon lief zijn’ en alleen talent is niet genoeg. Een goede verzorgende heeft heel wat
psychologisch inzicht nodig, beroepsspecifieke kennis en een breed scala aan communicatieve
vaardigheden. Om een goede verzorgende te kunnen blijven hebben verzorgenden collega’s nodig
met wie zij steeds weer ervaringen en gevoelens kunnen uitwisselen. En dat vraagt om passende
methodische instrumenten en een leidinggevende die tijd en rust weet te creëren voor onderlinge
communicatie en uitwisseling van ervaringen en gevoelens..

De zoektocht naar het eigene van verzorgen leidde tot de ontwikkeling van het maieutisch
zorgconcept of zingevingsmodel. In dit model zijn de drie aspecten van de professionaliteit die de
eigenheid van het verzorgende beroep bepalen geïntegreerd: gevoelsmatige, medisch-
verpleegkundige en pedagogische/psychologische professionaliteit.

Missie

Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke erkenning van het talent van verzorgenden en
begeleiders, door het openleggen en beschrijven van hun ervaringsgebied en het ontwikkelen van
kennis en methoden om de zo ontwikkelde body of knowledge in de praktijk te implementeren.