Deze website is in het Nederlands
Für Deutsch wählen Sie bitte Mäeutik

Wetenschappelijke Publikaties en opiniërende publikaties in wetenschappelijke tijdschriften (Nederlands en Engelstalig)

2015. Finnema E., Van der Kooij CH, Dröes RM. Omgaan met dementie: belevingsgerichte begeleiding en zorg in de verschillende stadia van dementie. In: Dröes RM., Schols J, Scheltens Ph. (2015). Meer kwaliteit van leven. Integratieve persoonsgerichte dementiezorg, 145-163. Leusden: Diagnosis uitgevers.

2012. Kooij CH van der, Dröes RM, De Lange J, Ettema TP, Cools HJM, Van Tilburg W van (2013). The implementation of integrated emotion-oriented care: did it actually change the attitude, skills and time-spent of trained caregivers? Dementia: The International Journal of Social Research and Practice 09 (5): 536-550. http://dem.sagepub.com/content/early/2012/03/07/1471301211435187 download artikel

2005. Finnema EJ, Dröes RM, Ettema T, Ooms M, Ader H, Ribbe MW & Tilburg W van (2005). The effect of integrated emotion-oriented care versus usual care on elderly persons with dementia in the nursing home and on nursing assistants; a randomized clinical trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, 20, 330-343.

2004. Jacomine de Lange. Omgaan met dementie. Het effect van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op adaptatie en coping van mensen met dementie in verpleeghuizen; een kwalitatief onderzoek binnen een gerandomiseerd experiment. Academisch proefschrift. Erasmusuniversiteit.

2003. Cora van der Kooij. Gewoon Lief Zijn? Het maieutisch zorgconcept en het invoeren van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen. Proefschrift, Vrije Universiteit, faculteit geneeskunde, vakgroep psychiatrie. download samenvatting

2001. Dröes RM, Finnema EJ, Lange J de, Kooij CH van der, Smit F, Ettema TP, Person A, Pronk M, Meertens R, Ooms ME, Smaling A, Rigter H, Tilburg W van Geïntegreerde belevingsgerichte zorg versus gangbare zorg voor dementerende ouderen in het verpleeghuis. Een klinisch experimenteel onderzoek naar de effecten en kosten. Amsterdam/Utrecht: Vrije Universiteit, afdeling Psychiatrie, Trimbos-instituut, NZi, Onderzoek, Informatie en opleidingen in de zorg.

2001. Finnema EJ, Lange J de, Dröes RM, Ribbe MW & Tilburg W van (2001). The quality of nursing home care: do the opinions of family members change after implementation of emotion-oriented care? Journal of Advanced Nursing, 35 (5 ), 728-740. Gepubliceerd in Finnema Emotion-oriented care in dementia: a psychosocial approach. Proefschrift.

2000. Finnema EJ (2000). Emotion-oriented care in dementia: a psychosocial approach. Academisch proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam.

1999. C.H.van der Kooij, De ervaringswereld van ziekenverzorgenden in het perspectief van verpleeghuisgeneeskunde. In: H.J.M.Cools, Vorderingen in de verpleeghuisgeneeskunde. Universiteit Leiden, Boerhaave commissie voor postacademisch onderwijs in de geneeskunde, 1999.

1998. Finnema EJ, Dröes RM, Kooij CH van der, Lange J de, Rigter H, Montfort APWP van & Tilburg W van (1998). The design of a large-scale experimental study into the effect of emotion-oriented care on demented elderly and verlener carers in nursing homes. Archives of Gerontology and Geriatrics, [suppl. 6], 193-200.

1994. C.H. van der Kooij en H. van Oldeniel, Kwaliteitskenmerken Verpleeghuiszorg. Communicatieve praktijken rond het primaire proces in het verpleeg¬huis. Bijdrage in Kwaliteit & Zorg (2) nr 4, p.166 tot 172.

1993. C.H. van der Kooij. Reality orientation, Validation and the reality of the disoriented old old, in Vard i Norden (13) nr 4 p. 4-8.

1990. Cora van der Kooij. Zelfzorg: de theorie waarmee de verpleging voor zichzelf zorgt. In Verpleegkunde, (2) 1990/91/2 p. 63-69.

1989. Fleischeuer I, Kooij CH van der. Realiteitsoriëntatie en de werkelijkheid van de verpleeghuisbewoner. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 20, 197-201.

1987/88 C.H. van der Kooij. Dertig jaar Reality Orientation. Een verpleegkundige evaluatie. In Verpleegkunde, nr.4, p. 216-224.

Artikelen van en met anderen over belevingsgerichte zorg volgens het Zingevingsmodel

(2015). Evelyn Finnema, Cora van der Kooij en Rose-Marie Dröes. Omgaan met dementie: belevingsgerichte begeleiding en zorg in de verschillende stadia van dementie. In: dr. Rose-Marie Dröes, dr. Jos Schols en dr. Philip Scheltens. Meer kwaliteit van leven. Integratieve persoonsgerichte dementiezorg. p. 163-185. Diagnosis uitgevers, iSBn 978 949 196 9058.

(2014) Cora van der Kooij en elke Weidner. Belevingsgerichte ouderenzorg. In: Briant twint en Jac de Bruijn (red). Handboek verstandelijke beperking. 24 succesvolle methoden. p. 129-147. Boom, ISBN 978 90 8953 148 3.

2002. Rose-Marie Dröes, Jacomine de Lange, Evelyn Finnema, Cora van der Kooij. Belevingsgerichte zorg bij dementie. Aanbevelingen voor de toekomst (5). In: Denkbeeld, jrg 14, nr 3 juni 2002, p. 8-11.2002 05 Belevingsgerichte zorg bij dementie (5)

2002. Evelyn Finnema, Jacomine de Lange en Rose-Marie Dröes. Belevingsgerichte zorg bij dementie (4). Onderzoek naar meerwaarde en kosten. Denkbeeld, jrg. 13, april, p.8-12. download

2002. Cora van der Kooij en Peter Hoveling. De invoering van belevingsgerichte zorg. Belevingsgerichte zorg bij dementie. (3) Denkbeeld, jrg. 14, p. 8-12. download

2002.Cora van der Kooij. Wat is geïntegreerde belevingsgerichte zorg? Belevingsgerichte zorg bij dementie (2) Denkbeeld, jrg. 13, october, p. 16-20. download

2001. Rose-Marie Dröes en Evelyn Finnema. Belevingsgerichte zorg bij dementie (1). Denkbeeld, jrg. 13, augustus, p. 6-10. download

(2000). j.M. de Lange, C.H. van der Kooij en R.M.Dröes. Belevingsgericht werken met ouderen met dementie. De klok rond. in: M.T.Vink, A.E.M.Hoosmans (red). Gevoelens zijn tijdloos. Belevingsgerichte interventies bij ouderen. houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.